Gymnastické závody 2013

V našem oddíle je zapsáno 30 dětí. Tréninky máme 2x týdně, v pondělí a ve středu. Základem našeho cvičení je rozvoj síly, obratnosti, flexibility a koncentrace.Tyto dovednosti potřebujeme pro cvičení na nářadí. Do klasického čtyřboje sportovní gymnastiky patří prostná, kladina (lavička), bradla (hrazda) a přeskok.

Věnujeme se nejen sportovním dovednostem, ale i disciplíně, vzájemné spolupráci a ohleduplnosti.Již druhým rokem se účastníme okresních a krajských závodů. Letos jsme byli ve Zdicích a v Týnci nad Sázavou.


Zpátky na všechny fotky