Informace o placení příspěvků na školní rok 2022/2023

Příspěvky poukažte bankovním převodem. Můžete zaplatit jen na půl roku, nebo na celý školní rok.. Pouze u cvičení dospělých lze platit jednotné vstupné na cvičební hodinu.

Veškeré příspěvky je třeba uhradit do konce října 2022 . Děkujeme.

Žactvo

září 2022  -  červen 2023             1.600 Kč
pololetně - (září 2022  -  leden 2023) / (únor - červen 2023) 900 Kč

Rodiče a děti

září 2022  -  červen 2023              1.200 Kč
pololetně - (září 2022  -  leden 2023) / (únor - červen 2023) 700 Kč

(Příspěvek se týká jednoho dospělého a jednoho dítěte. V případě, že budete chodit se dvěma dětmi, tak za další dítě zaplatíte 200 Kč)

Sportovní gymnastika

září 2022  -  červen 2023               3.200 Kč
pololetně - (září 2022  -  leden 2023) / (únor - červen 2023) 1.700 Kč

(V případě, že děti chodí jen na jednu hodinu týdně, výše příspěvků se dohodne s vedoucí cvičitelkou SG.)

 

Platba bankovním převodem

Kdo už je členem ELÁNU Sport, vyzvedne si u cvičitelky jen informace k platbě. Noví členové si vyzvednou přihlášku a informace k platbě. Vyplněnou přihlášku odevzdají cvičitelce. Prosíme, aby přihlášku odevzdali až po uhrazení platby.

Číslo účtu: 412930319/0800

Variabilní symbol: datum narození – ve tvaru DMR

(např. dat. nar. 1.3.2006 = VS 132006, dat. nar. 23.11.2007 = VS 23112007)

Konstantní symbol: 0558

Specifický symbol: Sportovní gymnastika - 101, Rodiče a děti - 102, Předškolní děti - 103, Žactvo - 104

Zpráva pro příjemce: uveďte jméno dítěte a období, které platíte.

(např. Josef Novák, šk.r.2017, nebo Josef Nová 1.pol.2018). Nezbytné, jinak platba nemusí být akceptována!!!

Dospělí

Jednotné vstupné 70 Kč

Po vyplnění přihlášky do Elánu, je možno zakoupit permanentku za 600,-kč na 10 +1 vstup zdarma. Jednotlivé vstupné pak vychází na 40,-kč/hod. Vyplnění přihlášky není podmíněno jakýmkoliv poplatkem.