PONDĚLÍ

15,30-17,30 - Gymnastika - SOUŠ a SOU Hlinky BEROUN

19,00-20,00 -  Aerobní cvičení - ženy- 3.ZŠ Wagnerova

 

STŘEDA

15,30-17,30 - Gymnastika - SOUŠ a SOU Hlinky BEROUN

16,30-17,30 rodiče a děti - 3.ZŠ Wagnerova

17,30-18,30 Žactvo - 3.ZŠ Wagnerova

 

PÁTEK

15,30-16,30 Předškoláci - 3.ZŠ Wagnerova

16,30-17,30 Žactvo - 3.ZŠ Wagnerova

 

ČTVRTEK

18,30-19,30 Bodyform - ženy- 3.ZŠ Wagnerova