Adopce na dálku

 

Dopis z července 2013

Vysvědčení z července 2013

Dopis z října 2012

Vysvědčení z října 2012

Dopis z ledna 2012

Vysvědčení z roku 2010

Dopis z roku 2010

Protože nemyslíme jen na naše děti, již před léty jsme se rozhodli, že pomůžeme i jednomu dítěti v Africe. Spojili jsme se proto s Humanistickým centrem NA ROVINU a adoptovali na dálku chlapce jménem Joseph (Pepíček), několik let jsme ho podporovali, ale bohužel po proběhnutí občanské války v Keni, se nám někam ztratil a jeho rodina nebyla již nalezena. Myslíme si, že žádné dítě na světě nemá strádat a i když nepomůžem všem, alespoň jedno dítě uděláme o něco šťastnější a pomůžeme mu s jeho budoucností. Proto jsme se opět zapojili (již jako ELÁN SPORT) do projektu Humanistického centra NAROVINU „Adopce afrických dětí“. Přispíváme na vzdělání Josephine Gomongo, nyní už 17.leté dívce, která díky našim příspěvkům dokončila základní školu a teď pokračuje na střední škole. Chtěla by se stát zdravotní sestrou.

Pepina (jak ji mezi sebou říkáme) je z Keni a bydlí v Nairobi ve čtvrti Ngando. Pochází z velmi chudé rodiny, má 5 sourozenců a rodiče nemají práci, proto si nemohou dovolit svým dětem platit školné a jsou odkázáni na pomoc sousedů a příbuzných.

V Keni je škola v takzvaných trimestrech, to znamená, že během roku jsou tři období školní docházky. Od naší Pepiny vždy po ukončeni trimestru dostaneme dopis a kopii vysvědčeni. Z nadace nám posílají také aktuální fotku Josefínky. Pepince také posíláme dopisy a zároveň i školní pomůcky (sešity, tužky, pastelky), ale i knížky. Protože přispíváme z peněz vybraných na příspěvcích nebo vstupném na cvičení, nabízíme i Vám, jako přispěvatelům na vzdělání Josefíny, možnost nahlídnout do jejího vysvědčení a posledního dopisu od ní.